N6 vom Grasweg zur Pestalozzistraße Oktober 2023
1:32 / 2:03